Text Size

Artikelindex

13    Mau Mau  mau mau

Sinds mensenheugenis vindt er in het winkel/uitgangscentrum van Puerto Rico een titanenstrijd plaats. Enerzijds de ' Mau Mau' een groep van ongeveer 20 negers tussen de 20 en 30 jaar, anderzijds de plaatselijke veldwachters uit Mogan, waaronder Puerto Rico valt. Het ultieme doel van de Mau Mau is de portemonnee van de toerist, hoewel de middelen daartoe zover ik weet alleen handel drijven en geen diefstal is. Ze lopen met allerlei horloges, armbanden en kettinkjes langs de diverse eet-en drinkgelegenheden en prijzen hun waar aan. Dit is zonder vergunning verboden, maar het probleem van de politie is dat ze daadwerkelijk betrapt moeten worden bij een transactie. De Mau Mau werken in groepsverband en zijn zo brutaal als de raven. Moesten ze zich vroeger met handgebaren communiceren, tegenwoordig is hun alarmeringssysteem de modernste smartphone en communiceren ze via de satelliet. In de praktijk betekent dat,dat de politie zich neergelegd heeft bij het ' opjagen' van de handelaren. Potentiële klanten die aan de buitenkant van een gelegenheid eten of drinken en zich in feite langs de openbare weg bevinden worden aangesproken met : pappa, mamma, Ali Baba, en het geraffineerde master, waarbij de latente discriminatoire potenties van een klant getest worden. Het suggereert de speciale band die er bestaat met de wildvreemde.

politie  verkoper

Het onderhandelen begint vaak met ' half price'. Hetgeen nog ongeveer 4x de waarde van de prullaria is die voor die prijs tien meter verder op de stalletjes worden aangeboden. De te verkopen handelswaar wordt op de tafel gezet of in de handen gegeven. De Mau Mau heeft onder alle omstandigheden geleerd te lachen om wat het slachtoffer zegt met zoveel mogelijk tanden bloot, dit geeft de toerist het idee dat hij heel geestig is en scherp kan onderhandelen. Daarbij kijken ze schichtig om zich, om de koper het idee te geven dat hij op moet schieten en dat dit een vernederende koop is voor een gewaardeerd lid van de Mau Mau. Ga je uiteindelijk het schip in, dan mag je omdat je zo'n goede vriend bent profiteren van een koppelverkoop, waar je vervolgens ook de hoofdprijs betaald. Ze prijzen je Engels en onderhandelingstechnieken hetgeen het natuurlijk prima doet bij je tafelgenoten. Ze versterken de band doordat ze je ' kennen' van last year. Zo wordt het verkoopklimaat geoptimaliseerd. De superieure gevoelens van de klant worden verder versterkt door de belachelijke uitdos van sommige verkopers. Ze hebben bijvoorbeeld 10 hoeden op, of lopen rond met allerlei led lampjes op hoed, broek en of bril. Een extreem grote hoed kan dit klimaat ook versterken.

 

Het gaat meestal om bedragen tussen 10 en 20 euro, de laatste troef die uitgespeeld wordt , waar je vrienden of familie bij is, is dat je toch geen grote vrek op je vakantie wil zijn die, die arme zwartjes van hun primaire levensbehoeften wilt onthouden! We hebben met Karin keiharde afspraken gemaakt, alleen prullaria via het puntensysteem van gedrag. Dit is zelfs door de Mau Mau in de loop der jaren geaccepteerd. Volledigheidshalve moeten we vermelden dat Karin een paar kettinkjes ' for free'. Gekregen heeft. Of dit gezien wordt als een ultieme investering, of dat ze een koekje van eigen deeg krijgen, namelijk dat ze bezwijken voor hun eigen wapens van superioriteitsgevoelens is nog niet geheel duidelijk. Er is nauwelijks concurrentie voor de Mau Mau. Er lopen twee Chinese vrouwtjes beurtelings al jaren het centrum af, met wanstaltige popjes en nemen met een volmaakte glimlach tienduizenden afwijzingen in ontvangst. Dan loopt er nog een doofstomme van wie de Mau Mau zelfs nog veel kan leren. Hij deponeert zijn koopwaar op de tafels met een kaartje dat hij doofstom is en loopt dan weg, de ' klant' in verwarring achterlatend. Dit, om ongeveer 5 lange minuten later weer terug te komen. In die tijd heeft het gevoelssysteem verschillende stadia verlopen. Vergelijkbaar met de stadia die Kubler Ross geanalyseerd heeft bij terminale patiënten. Eerst ontkenning, verwarring, dan acceptatie en ten slotte capitulatie. Zo speelt de tijd in het voordeel van de doofstomme, je kunt de koopwaar niet gelijk weigeren.

terras bodega

Als de toerist rijp is voor zijn ondergang komt de doofstomme terug en krijgt een vette prijs. Of de doofstomme werkelijk doof is heb ik nooit kunnen achterhalen, stom is ie in ieder geval niet! Verschillende restauranthouders hebben in de loop der tijden pogingen ondernomen om de clan te weren. Ze hebben het nadeel dat de clan opereert vanuit de openbare weg. ( het pad tussen de verschillende restaurants) Een ander nadeel is dat ze onderhandelen met hun eigen klanten die dit toestaan, ze moeten oppassen dat hun vertrouwensrelatie met hun klanten geen gevaar loopt. Bovendien is de clan bijzonder vasthoudend en zijn ze niet van plan hun verkoopterrein op te geven. Er is maar een binnenhaler die de clan uit zijn tent weert, een gewezen hooligan uit Manchester die ze met fysiek geweld verwijderd. Kortom een toerist krijgt waar voor zijn geld als hij in Puerto Rico gaat eten. Een geweldig schouwspel tussen Mau Mau - toeristen-politie-restauranthouders en binnenhalers, je kunt aan dit spel interactief deelnemen of er alleen van genieten tijdens het veroberen van je maaltijd.

Pin It